Extranet login
0031(0)6 20934997

Dienstverlening

De dienstverlening van KPI bestaat uit:

Projectmanagement

Het uitvoeren van complete projecten zoals het implementeren van bedrijfsprocessen, het invoeren van een kwaliteitssysteem of een managementinformatiesysteem. Bij de uitvoering stellen wij een plan van aanpak op  waarin de resultaatafspraken worden vastgelegd.

KPI maakt gebruik van meerdere projectmanagement methodieken:

  • Prince 2: Deze methodiek kan op alle soorten projecten ingezet worden.
  • RUP (Rational Unified Proces): Vooral toegepast in het beter bewaken van projecten met een IT component.
  • EVM (Earned Value Management): voor het beter bewaken van de waarde die het project gaat opleveren ten opzichte van de gemaakte kosten.

Interimmanagement

 Kpi komt tegemoet aan   uw vraag van   om vacatures tijdelijk in te vullen. Wij bieden ook  onze diensten aan op het gebied van interim-management (met name binnen de handels-, industrie-, en de energiesector). Kpi heeft ervaring in het tijdelijk invullen van  functies als procesmanager, kwaliteitsmanager, compliance officer en exploitatiemanager.

Kennis- en Netwerkmanagement

Onze dienstverlening bestaat niet alleen uit het zelf invullen van projecten en tijdelijke vacatures, maar ook uit het bij elkaar brengen van de vraag naar en aanbod van kennis en ervaring. In de huidige economische ontwikkelingen biedt KPI met zijn uitgebreide netwerk van interimmers en freelancers hier een passende oplossing.

KPI Scan

KPI biedt een Quick Scan aan  om te bepalen wat  uw mogelijkheden zijn, om  uw resultaten te verbeteren. Aan de hand van interviews en bestaande (proces-) beschrijvingen wordt  in 2 a 3 dagen tijd beoordeeld,  hoe  bijvoorbeeld uw overheadkosten structureel verlaagd kunnen worden.

KPI voert haar diensten vooral uit voor de volgende organisaties:

  • Handels- en Industriebedrijven
  • Productie- en logistieke bedrijven
  • Procesindustrie
  • Energiebedrijven