Extranet login
0031(0)6 20934997

Kennisgebieden

KPI biedt een unieke combinatie van Financiële, Bedrijfskundige en Technische kennis. Op bedrijfskundig gebied geeft KPI advies over de drie essentiële onderdelen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, namelijk Kwaliteit-, Proces- en Informatiemanagement. Deze dienstverlening is ingebed in Financiële en Technische kennis.

Financieel

Op financieel gebied voert KPI onder andere de volgende producten:

 • Projectcontrol & Business analyse
 • Corporate Governance (Riskmanagement & Internal Control)
 • Kostenanalyses met betrekking tot het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency
 • Maken investeringsvoorstellen
 • Uitvoeren haalbaarheidsstudies

Bedrijfskunde

Op bedrijfskundig gebied voert KPI onder andere de volgende producten:

 • Implementeren van een kwaliteitssystematiek volgens ISO 9001:2000
 • Inrichten van de bedrijfsprocessen met behulp van de Lean&Green filosofie
 • Implementatie managementinformatiesysteem met behulp van zinvolle KPI's
 • Projectmanagement op basis van Prince II of RUP
 • Opzetten General IT Controls binnen IT organisaties

Energietechniek

Op het gebied van energiemanagement heeft KPI onderstaande ervaring:

 • Adviseren over de haalbaarheid van energie leverende installaties
 • Beoordelen duurzaamheid van energie leverende installaties (volgens de trias energetica)
 • Realiseren en exploiteren van technische installaties
 • Optimaliseren van duurzame energie installaties