Extranet login
0031(0)6 20934997

REFERENTIES

KPI heeft onder andere projecten uitgevoerd bij de volgende organisaties:

Regio Midden en Noord Limburg
In de rol van adviseur grootschalige opwek en procesbegeleider deelnemen in het vorm geven van de Regionale Energie Strategie (RES) voor Midden en Noord Limburg. Dit in samenwerking met diverse gemeenten, de provincie, waterschappen en de netbeheerder. Opstellen van een NRD (Notitie Reikweidte en Detail) en MER (Milieu Effecten Rapportage) proces.

Gemeente Nijmegen
Ondersteunen van het programma team "Nijmegen Aardgasvrij" in de rol van contractmanager. Opzetten en beoordelen alle samenwerkings contracten met betrekking tot de aanleg van warmtenetten in onder andere Dukenburg en Stationsgebied. Opzetten van een Buurt energie Systeem voor de wijk Hengstdal. Beheren en bewaken van de contracten rondom het warmtenet in de Waalsprong.

Alliander aanleg:
Voorbereiden en uitvoeren van ondergrondse infra netten (gas en elektra) en het deelnemen in de Amsterdam Green City Deal met betrekking tot het gasloos maken van diverse wijken in Amsterdam.

PON IT Shared Service Center
Inrichten van een urenregistratie systeem, het opzetten van activity based costing voor doorbelasten van de dienstverlening en het inrichten van de General It Controls.

TenneT TSO:
Realiseren van een marktkoppelingsmechanisme tussen de Power Grids in centraal west Europa

Nuon Energy:
Opzetten van de exploitatie van warmtepompsystemen met warmte en koude opslag