Extranet login
0031(0)6 20934997

REFERENTIES

KPI heeft onder andere projecten uitgevoerd bij de volgende organisaties:

PON IT Shared Service Center

Inrichten van een urenregistratie systeem, het opzetten van activity based costing voor doorbelasten van de dienstverlening en het inrichten van de General It Controls.

Nuon Energy:

Opzetten van de exploitatie van warmtepompsystemen met warmte en koude opslag

TenneT TSO:

Realiseren van een marktkoppelingsmechanisme tussen de Power Grids in centraal west Europa